اولین همایش

تعداد نمایش در صفحه:

# عنوان مطلب نویسنده تاریخ بازدید
1 گزارشهای تصویری همایش آزادگان اردوگاه عنبر اول تا سوم شهریور یزد مدیر 17 شهریور 1391 21623
2 گزارش تصویری از گردهمایی آزادگان اردوگاه عنبر-یزد (5) مدیر 17 شهریور 1391 23361
3 گزارش تصویری از گردهمایی آزادگان اردوگاه عنبر-یزد (4) مدیر 16 شهریور 1391 23048
4 بیانیه اختتامیهٔ اولین همایش آزادگان اردوگاه عنبر (کمپ 8) مدیر 16 شهریور 1391 21755
5 گزارش تصویری از روز قبل از برگزاری همایش (3) مدیر 9 شهریور 1391 22616
6 گزارش تصویری از گردهمایی آزادگان اردوگاه عنبر-یزد (2) مدیر 5 شهریور 1391 22547
7 گزارش تصویری از گردهمایی آزادگان اردوگاه عنبر-یزد (1) مدیر 5 شهریور 1391 23592
8 گردهمایی آزادگان اردوگاه عنبر 11 اسفند 1390 24314
1