اولین همایش

تعداد نمایش در صفحه:

# عنوان مطلب نویسنده تاریخ بازدید
1 گزارشهای تصویری همایش آزادگان اردوگاه عنبر اول تا سوم شهریور یزد مدیر 17 شهریور 1391 19812
2 گزارش تصویری از گردهمایی آزادگان اردوگاه عنبر-یزد (5) مدیر 17 شهریور 1391 21607
3 گزارش تصویری از گردهمایی آزادگان اردوگاه عنبر-یزد (4) مدیر 16 شهریور 1391 21308
4 بیانیه اختتامیهٔ اولین همایش آزادگان اردوگاه عنبر (کمپ 8) مدیر 16 شهریور 1391 19978
5 گزارش تصویری از روز قبل از برگزاری همایش (3) مدیر 9 شهریور 1391 20847
6 گزارش تصویری از گردهمایی آزادگان اردوگاه عنبر-یزد (2) مدیر 5 شهریور 1391 20759
7 گزارش تصویری از گردهمایی آزادگان اردوگاه عنبر-یزد (1) مدیر 5 شهریور 1391 21794
8 گردهمایی آزادگان اردوگاه عنبر 11 اسفند 1390 22559
1