خمینی نجاره!
نویسنده: مدیر
تاریخ: 4 مرداد 1392 - 13:48:47

خمینی نجاره!

جلال الدین جابریان اصل - افسر عراقی وارد استراحتگاهمان شد و نگاهش به عکسی  از صدام ملعون افتاد در حالی که پاره پاره شده و بر زمین ریخته بود!
متوجه نشدیم آیا یکی از بچه ها این کار را کرده بود یا اینکه توطئه  خود افسران عراقی بود ! خلاصه این امر بهانه ای شد تا بچه ها را بشدت مورد آزار و اذیت قرار بدهند و با بدترین شکل با کابل و میل گرد بر سر و روی آنها می زدند و می گفتند : در عوض پاره شدن عکس قائدمان بایستی به ساحت حضرت امام (ره) جسارت کنید و تا جسارتی نکنید کتک ها ادامه خواهد داشت !
مارا در دالان کتک کابل و میلگرد قرار دادند و در آن دالان بصورت چرخشی بچه ها را وحشیانه می زدند.
بعثیان ملعون اصرار داشتند بگوئیم  " خمینی د...ج...ا...ل...ه "  که این برای بچه ها و عرق و عشقی که به امام عزیز داشتند امکان پذیر نبود .
در حین کتک خوردن نقشه ای بنظرمان آمد و گفتیم عراقی ها خیلی فارسی نمی فهمند و برای استخلاص از شکنجه و کتک کاری شان همینطور که می دویدیم و با کابل و ... که کتک می خوردیم بگوئیم " خمینی نجاره ... خمینی نجاره ... " تا عراقی ها حس کنند می گوئیم " خمینی د...ج...ا...ل...ه " و ...
با این درایت بچه ها از شکنجه خلاص شدیم و عراقی ها فکر کردند موفق شده اند تا به ساحت مقدس امام امت جسارتی بشنوند ...

زهی خیال باطل که اگر جان همه مان را می ستاندند این کار را نمی کردیم ...
ایستادگی ها و دلاورمردی ها و زحمات تمام آزادگان مظلوممان را می ستائیم  و بر همه شان درود می فرستیم

دفعات بازدید: 30647
نظرات
مرادی
12 مرداد 1392 06:23:50
همین اتفاق در اردوگاه دیگری رخ داد با این فرق که از بچه خواستند که بگیند:م ر گ بر خمینی؛آنها همه باهم گفتند "برق رفت خمینی"و بعثیان نادان باور کردن که موفق شدند!
ارسال نظر
نام
پست الکترونیکی
آدرس وب لاگ / وب سایت
نظر