به یاد کشاورزی
نویسنده: علی جوادی
تاریخ: 27 دی 1392 - 19:47:10

بسمه تعالی

مقدار یکصد متر مربع زمین به ما داده بودند برای خودمان سبزی بکاریم از این صد متر 20متر خیار کاشته بودیم که به خاطر اینکه عراقیها اذیت نکنند

نوبر خیار را 4یا5عددارشد آسایشگاه گذاشت داخل یک بشقاب روحی وچند نفر از ارشد های آسایشگاهها را جمع کرد وگفت بیائید نوبر خیار را چون زیچه

است ببریم برای فرمانده شاید از خودش شرم کند که نگوید شما تنها خوردید همینکه وارد اتاق فرماندهی شدند فرمانده پرسیده بود که این برای کی آوردی گفته

بودند برای شما سیدی چون به فرماندهان می بایست بگویی سیدی اگر نمیگفتید می زدند فرمانده گفته بود شما ما را مسخره کردید بزرگ هایشان را خودتان خوردید

کوچک هایشان را آوردید برای ما به سرباز های عراقی دستور داده اینها را بزنید تا از این کارها نکنند کتک را خوردند و با خیار کوچک برگشتند تصمیم گرفتند

هر موقع خیار بزرگ شد ببرند چون عراقیها خیار بزرگ دوست دارند وقتی خیار بزرگ شده بود4یا5عدد برده بودند برای عراقیها فرمانده تشکر کرده بود از آنها

وگفته بود خیار اینها هستند نه آنها دستور داده بود برای آنها شیرینی وچای آورده بودند و ارشدها آنقدر شادی کرده بودند که خیارهای خر خور را فرمانده خورده بود.

                                                                                                                                                                                                          پایان

دفعات بازدید: 43621
نظرات
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.
ارسال نظر
نام
پست الکترونیکی
آدرس وب لاگ / وب سایت
نظر