فقط جانبازان 70 درصد شهید محسوب می شوند
نویسنده: مدیر
تاریخ: 10 خرداد 1394 - 21:40:01
یک نماینده مجلس اعلام کرد:

فقط جانبازان 70 درصد شهید محسوب می شوند

عضو فراکسیون ایثارگران مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه جانبازانی که بر اثر آسیب های ناشی از جنگ مانند مواد شیمیایی، ترکش و تیر فوت می‌کنند، شهید محسوب خواهند شد، گفت: تنها جانبازان بالای 70 درصد بعد از فوت شهید محسوب می‌شوند.

به گزارش اسارتگاه ؛ فتح الله حسینی با اشاره به اینکه جانبازان 70 درصد بعد از فوت شهید محسوب می‌شوند، اظهار کرد: قانون برای آن دسته از جانبازانی که درصد جانبازی آنها بیش از 70 درصد است، مقام شهادت را در نظر گرفته است و پرونده های این افراد به اسم شهید در بنیاد شهید و امور ایثارگران ثبت می‌شود. فتح الله حسینی با اشاره به اینکه جانبازان 70 درصد بعد از فوت شهید محسوب می‌شوند، اظهار کرد: قانون برای آن دسته از جانبازنی که درصد جانبازی آنها بیش از 70 درصد است، مقام شهادت را در نظر گرفته است و پرونده های این افراد به اسم شهید در بنیاد شهید و امور ایثارگران ثبت می‌شود.

وی با بیان اینکه درصد جانبازان بر اساس تشخیص هیات پزشکی مشخص می شود، تصریح کرد: تنها جانبازان 70 درصد به بالا تسهیلات خانواده شهداء را دریافت خواهند کرد.

عضو فراکسیون ایثارگران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برای افرادی که در اثر آسیب های ناشی از جنگ فوت کنند نیز مقام شامخ شهادت در نظر گرفته می شود که این امر بستگی به نظر پزشکی قانونی دارد، خاطرنشان کرد: به طور مثال اگر فردی که جانباز 50درصد است فوت کرده و پزشک قانونی تشخیص دهد که این فرد بر اثر عوارض ناشی از قرار گرفتن در معرض مواد شیمیایی، تیر یا ترکش جان خود را از دست داده است، وی نیز شهید محسوب می شود.

نمایده مردم قصرشیرین، سرپل‌ذهاب و گیلان‌غرب در مجلس شورای اسلامی در خاتمه بیان کرد: براین اساس جانبازان زیر 70 درصد بعد از فوت متوفی محسوب خواهند شد. ما نمی توانیم خارج از فرایند قانونی فردی را شهید معرفی کنیم به طور مثال جانباز کمتر از 70 درصد حتی اگر 69 درصد هم باشد و در اثر عارضه ای به جز آسیب وارد شده در جنگ فوت کند شهید محسوب نمی شود.

وی با بیان اینکه درصد جانبازان بر اساس تشخیص هیات پزشکی مشخص می شود، تصریح کرد: تنها جانبازان 70 درصد به بالا تسهیلات خانواده شهداء را دریافت خواهند کرد.

عضو فراکسیون ایثارگران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برای افرادی که در اثر آسیب های ناشی از جنگ فوت کنند نیز مقام شامخ شهادت در نظر گرفته می شود که این امر بستگی به نظر پزشکی قانونی دارد، خاطرنشان کرد: به طور مثال اگر فردی که جانباز 50درصد است فوت کرده و پزشک قانونی تشخیص دهد که این فرد بر اثر عوارض ناشی از قرار گرفتن در معرض مواد شیمیایی، تیر یا ترکش جان خود را از دست داده است، وی نیز شهید محسوب می شود.

نماینده مردم قصرشیرین، سرپل‌ذهاب و گیلان‌غرب در مجلس شورای اسلامی در خاتمه بیان کرد: براین اساس جانبازان زیر 70 درصد بعد از فوت متوفی محسوب خواهند شد. ما نمی توانیم خارج از فرایند قانونی فردی را شهید معرفی کنیم به طور مثال جانباز کمتر از 70 درصد حتی اگر 69 درصد هم باشد و در اثر عارضه ای به جز آسیب وارد شده در جنگ فوت کند شهید محسوب نمی شود.
*شهدای ایران

دفعات بازدید: 29348
نظرات
علی ابوالقاسمی
12 شهریور 1394 01:40:18
باسلام ایامسولین کمیسیون فقط برحسب اسنددرصدمیدهنددرحق ازادگان مجروح دراسارت ظلم نمی شودشماتصورکنیدبابدن مجروح اسیردشمن شده ایدانهابه این دلیل که شماتااخرین گلوله خودجنگیده ایدبدتربرخوردمیکردنندازطرفی عدم توجه دکترودارووحتی بدترشکنجه میکردنندوغذاهم نه کیفیت داشت ونه مداوی درست بلکه فقط افراداسیری که ازعلم پزشکی اطلاع داشتندیادکترارتش بودتندکه اسیرشده بودنندبه کمک بچه های مجروح میرسیدنندمن خودم پایم دربیمارستان الرشیدعفونت شدیدکرده بودبعدازچهل یاپنجاه روزکه گذشته بودبردن اردوگاه عنبرانجادکترمجیدجلاوندودیگردستیارانش به پای من رسیدنندگوشت اضافه وعفونت راخوب کردنندتازه بخیه کردننداگرچندروزدیرمی رسیدم پای من رابایدقطع میکردنندچه بساخیلی ازبچه هاهمیطوری شدکه پای انهاراعراقیهاطع میکردنندالان که سن وسال مابالارفته روزبه روزاوضاع مابدترمیشوداگراقایان دکتردرکمیسیون بنیادازخودبچه هاجنگ واسارت بودبهترمی دانست که ماهاچی کشیده ایم وچقدرمشکل داریم ازنظرپوست وکتک های که درسروکمرمامیزدنندمن الان 55سال سن دارم باورکنیدهیچکس قبول نمی کندمی گویندبالای 60سال هستم ازنظرمعده وکبدواسترسهای شدیدومشکل اعصاب وکمبودویتامین ووووایامن مجروح درعراق بودم باان مجروح که دربیمارستانهای داخل کشورمداواشده ازهمه نظرویتامین ودارووغیره یکی هست باباخیلی پس می فهمید
علی
31 تیر 1394 10:18:55
متاسفانه ازطرفی حق درصدجانبازی آزادگان مجروح داده نشده ازطرفی هيچ كس مشكل آزادگان قديمی رونچشيده كه از حقوق آنها دفاع بكندبه نظر ميرسد آزادگان قديمی بايستی درزمره جانبازان 70/. قراربگيرنددكترهای بی وجدان هم حق اين ايثارگران را نداده اندوبنده مجروح شدم وبيش از8سال اسارت دارم فرزندان شهدا درگرفتن خدمات درزمره جانبازان 50/. هستندآزادگان قديمی رادريابيدمشكلات آنان تازه شروع شده درك كنيد
علی
24 خرداد 1394 01:00:40
سلام.کسی که توی کمسیون های سپاه و ارتش شهید محسوب شدند اما بنیاد شهادتشونو قبول نمی کنه تکلیفشون چیه؟؟؟ یعنی پزشکان بیمارستان بقیه الله از دکتر پزشک قانونی شهرستان کمتر می دونه؟!!!! به خدا این تعارض قوانین توی احراز شهادت واقعا خنده داره ؛ برای مثال ماده 120 قانون استخدامی سپاه شهید رو معلوم کرده و کمسیون ماده 134 همان قانون حکم نهایی صادر میکنه و در ارتش و اطلاعات هم همچنین.و این قوانین هم مصوبه مجلسه. بعد بنیاد میاد نظر این کمسیونهارو قبول نمیکنه. واقعا خنده داره واقعا.
ارسال نظر
نام
پست الکترونیکی
آدرس وب لاگ / وب سایت
نظر